A A A A

KLUBIK MALUCHA - PLASTYKA


KLUBIK MALUCHA - ZAJĘCIA PLASTYCZNE  Z OPIEKUNAMI / ŚRODA / GODZ.17.00 / DZIECI 1,5 - 3 lat
Środa: 17.00 - 18.00
Instruktor: Barbara Gburczyk
Opłata: 80 zł/m-c

Zajęcia mają na celu ukazanie plastyki jako elementu dobrej zabawy, rozwijającej zdolności manualne, zmysł obserwacji, uwrażliwienie na otaczający świat. Umożliwiają dzieciom kontakt z różnorodnymi materiałami plastycznymi (bezpiecznymi dla dzieci), poznawanie kształtów i kolorów, czerpanie radości z pracy twórczej. Pozwalają dzieciom na kontakt z rówieśnikami oraz nabycie umiejętności pracy w grupie. Zajęcia są zaplanowane tak, aby wspomagać dzieci w rozwoju małej i dużej motoryki, rozwoju świadomości własnego ciała i stosunków przestrzennych, równowagi oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej.