A A A A

FORMACJA TANECZNA FLESZ I


FORMACJA TANECZNA FLESZ I / PONIEDZIAŁEK, ŚRODA  / GODZ.17.00 / DZIECI 6 - 8 LAT
poniedziałek, środa: 17.00 - 18.00
Instruktor: Anna Jurkowska
Opłata: 100 zł/m-c

Zajęcia opierać się będą na przekazywaniu wiedzy z zakresu tańca towarzyskiego i disco oraz technik jego wykonywania w choreografiach tanecznych. Program zajęć bazuje na podstawowych krokach tańców latynoamerykańskich, standardowych, disco oraz na poznaniu przez dzieci istoty tańca i specyfiki grupy, jaką jest „Formacja Taneczna” – zespół taneczny. Zajęcia inspirują uczestników do maksymalnego wykorzystania swoich możliwości. Zdobyte umiejętności prezentujemy poprzez udział w festiwalach, przeglądach i turniejach tanecznych. Celem zajęć jest wszechstronny rozwój dziecka poprzez wykorzystanie elementów tańców towarzyskich oraz dyskotekowych, pobudzenie dzieci do twórczego działania, rozwój koordynacji ruchowej, motoryki, umiejętności obserwacji, nauka umiejętności pracy w grupie oraz radość i satysfakcja z tańca.