A A A A

Klub Filmowy WCK

Klub Filmowy WCK to najnowszy projekt Wawerskiego Centrum Kultury, filii w Międzylesiu dysponującej w pełni profesjonalną salą widowiskową wyposażoną w ekran kinowy oraz nagłośnienie w standardzie Dolby Atmos.
W jego ramach odbywają się seanse filmowe, spotkania, seminaria, warsztaty...
Chcemy poprzez różnorodne wydarzenia, których osią jest kinematografia, edukować, inspirować, dostarczać rozrywki na poziomie, a także tworzyć środowisko miłośników kina oraz integrować społeczność lokalną.

Działalność Klubu Filmowego WCK rozpisujemy na trzy moduły: Edu, Art oraz Rekreo.
EDU, czyli edukacja poprzez kino i edukacja na temat kina. Chcemy pokazywać atrakcyjne filmy dokumentalne (np. przyrodnicze) oraz ekranizacje lektur (we współpracy ze szkołami). W planach mamy również seminarium filmoznawcze, wykłady z historii kina oraz warsztaty filmowe.
ART to projekcje filmów prezentujących wielkich twórców i dziedziny sztuki (np. taniec), a także ambitne kino niezależne i autorskie.
REKREO ma zapewniać rozrywkę na poziomie – przedstawiać interesujące filmy festiwalowe oraz polskie obrazy zgłaszane do konkursów. Przewidujemy również projekcje cyklów tematycznych.
Klub Filmowy WCK realizuje misję Wawerskiego Centrum Kultury (Wspólnota - Aspiracje - Wrażliwość - Edukacja - Różnorodność) oraz wszystkie jego programy strategiczne (Bliski Wawer, Slow Wawer, Metropolia Wawer, Planeta Wawer, Wawer Raz Za Razem).
Ze wszystkich sił staramy się, żeby program Klubu uwzględniał potrzeby i upodobania różnych grup wiekowych. Specjalnie zależy nam przy tym na młodzieży i tworzeniu atrakcyjnej oferty dla niej. Nie zapominamy też o małych widzach, ani o seniorach.

Pragniemy, by program Klubu Filmowego WCK możliwie najlepiej odpowiadał oczekiwaniom społeczności, której służy. Bardzo chcemy poznać zainteresowania, preferencje, pomysły naszej publiczności i dlatego gorąco prosimy o informacje zwrotne w postaci wypełnionych ankiet, uwag na żywo, maili oraz komentarzy w mediach społecznościowych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu oraz na nasze seanse i wydarzenia im towarzyszące :)

Do zobaczenia na Żegańskiej 1a!