A A A A

Sławomir Kuczek


Absolwent Instytutu Muzykologii KUL (specjalność: organy i dyrygentura). W latach 1998 - 2005 nieprzerwanie współpracował z Chórem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 2014 r. ukończył wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca UMFC w klasie prof. Ryszarda Zimaka. Jest reżyserem i kierownikiem artystycznym grupy kabaretowej "Zadra" w Aninie.