A A A A

Małgorzata SzybińskaAbsolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Wydział Wzornictwa Przemysłowego i Podyplomowych Studiów Pedagogicznych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Autorka wielu wystaw. Jej podopieczni zdobywają nagrody w konkursach ogólnopolskich.
Od 2003 roku prowadzi w filii zajęcia plastyczne dla przedszkolaków, dzieci i młodzieży.