A A A A

Liliana OwiesKierownik Filii Zastów, absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Samorząd Terytorialny i Rozwój Lokalny, animatorka kultury i organizatorka imprez o zasięgu ogólnopolskim promujących Wawerskie Centrum Kultury.