A A A A

Elżbieta OsiakAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Muzykologii, Instytutu Szkolenia Organistów, Akademii Muzycznej w Łodzi – Studium Pedagogicznego (Wydziałów Kompozycji i Teorii Muzyki i Wykonawstwa Instrumentalnego – specjalność fortepian). Instruktor sekcji nauki gry na instrumentach klawiszowych i zajęć rytmiki i umuzykalnienia.