A A A A

Spotkanie z pisarką Małgorzatą Gutowską-Adamczyk

spotkanie 14.12.2015 z popularną pisarką Małgorzatą Gutowską-Adamczyk.Wawerskie Centrum Kultury ul. Żegańska 1a.