A A A A

Łucznica - 19.09.2014

W takim gronie spotkaliśmy się po raz pierwszy, od czasu powołania Wawerskiego Centrum Kultury.

Na zdjęciu pracownicy i współpracownicy wszystkich Filii WCK biorących udział 19.09.2014 w wyjeździe szkoleniowo integracyjnym na terenie Ośrodka Szkoleniowego Stowarzyszenia "Akademia Łucznica". Tego dnia opanowaliśmy nie tylko schody zabytkowego dworku, ale i wszystkie znajdujące się na przyległym terenie pracownie.

Przywieźliśmy stamtąd własnoręcznie wykonane dzbanuszki ceramiczne, biżuterię z filcu i modeliny, umiejętność wyplatania wiklinowych koszy i płotków; nauczyliśmy się kroków rock'n'rolla i disco. Na koniec poddaliśmy się muzyko- i klocko- terapii.