A A A A

BUM BUM KIDS


ZUMBA KIDS/ PONIEDZIAŁEK / DZIECI I MŁODZIEŻ 5-15 lat
Poniedziałek: 17.00 - 18.00
Instruktor: Anna Kossak
Opłata: 120 zł/mc

Nauka krótkich układów choreograficznych do muzyki tanecznej.
Trawa nabór na zajęcia.