A A A A

TEATR NIEWINNI CZARODZIEJE


TEATR NIEWINNI CZARODZIEJE

TEATR NIEWINNI CZARODZIEJE / WTOREK / GODZ. 17.00 / MŁODZIEŻ
Wtorek: 17.00 - 18.00
Instruktor: Sebastian Królikowski
Opłata: 120 zł/mc, 30zł /zajęcia

Teatr w życiu dziecka, młodzieży jest bardzo ważnym czynnikiem, który wspomaga rozwój, młodego człowieka podobnie jak zabawa i lektura. Daje on możliwość kształtowania własnego bytu, wcielenia się różne postacie. Szeroko rozwija się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia. Teatr jest szkołą życia, uczy przez przeżywanie. Udział w zajęciach teatralnych pozwala poznawać siebie, pomaga wyrabiać umiejętność wywoływania emocji i radzenia sobie z nimi, rozwija wiarę w siebie.