A A A A

SENSOPLASTYKA ®


SENSOPLASTYKA® / PONIEDZIAŁEK /DZIECI 0-3 lata
Poniedziałek: 11:00 - 12:00

Instruktor: Marta Różańska
Opłata: 20 zł/zajęcia

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie
przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych. Trwa nabór na zajęcia.