A A A A

SENSOPLASTYKA ®


SENSOPLASTYKA ®

SENSOPLASTYKA® / CZWARTEK /DZIECI 0-3 lata
Czwartek: 11:30 - 12:15

Instruktor: Marta Różańska
Opłata: 30 zł/zajęcia

Sensoplastyka® to marka zajęć rozwojowych dla dzieci. Celem zajęć jest wspieranie rozwoju kompetencji intra oraz interpersonalnych poprzez odpowiednie przygotowanie
przestrzeni oraz oparcie procesu twórczego na podejściu coachingowym. Materiały sensoryczne na zajęciach Sensoplastyka® opierają się tylko i wyłącznie na wykorzystaniu bezpiecznych produktów spożywczych.