A A A A

AKORDEON


NAUKA GRY NA AKORDEONIE / ŚRODA / ZAJĘCIA INDYWIDUALNE / WSZYSCY
Środa: 14.00 - 20.00
Instruktor: Piotr Pardela
Opłata: 240 zł/mc