A A A A

GORDONKI


GORDONKI / CZWARTEK / DZIECI 0-5 lata
Środa: 10.00 - 10.40 (0-3 lat)
Czwartek: 11.00 - 11.40 (3-5 lat)
Instruktor: Katarzyna Kawka
Opłata: 120 zł/mc

Zajęcia muzyczno-ruchowe dla najmłodszych, doskonalące rozwój dzieci poprzez obcowanie m.in. z rytmem, śpiewem, elementami tańca. Trwa nabór na zajęcia.