A A A A

SZACHY


SZACHY / WTOREK / GODZ. 18.30 / UCZESTNICY OD 6 -18.
Wtorek: 18.30 - 19.30
Instruktor: Agnieszka Brustman
Opłata: 70 zł/m-c

Szachy są jedną z najstarszych gier na świecie. Uczą dziecko logicznego myślenia, koncentracji, rozwijają wyobraźnię. Budują również poczucie sprawiedliwości, odpowiedzialności, sportowej rywalizacji w duchu fair play. W konsekwencji mogą poprawić wyniki w nauce, zwłaszcza w zakresie przedmiotów ścisłych. Organizator konkursów szachowych dla dzieci arc. Agnieszka Brustman jest doświadczonym trenerem. Była wielokrotną mistrzynią Polski. Prócz zajęć szachowych w naszej filii organizowane są turnieje o Mistrzostwo Dzielnicy Wawer (cztery w roku). Dla uczestników w wieku od 6-18. r. ż , podzielonych na grupy wiekowe. Początkujący zawodnicy mile widziani.