A A A A

PRACOWNIA CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ


PRACOWNIA CERAMIKI ARTYSTYCZNEJ / WTOREK LUB ŚRODA/ GODZ. 16.00 i 18.00 / DZIECI I MŁODZIEŻ
Wtorek: 16.00 - 17.30 i 18.00 - 19.30
Środa: 16.00 - 17.30 i 18.00 - 19.30
Instruktor: Bogumiła Klaudel-Rezler
Opłata: 70 zł/m-c

Celem kształcenia w pracowni ceramiki jest rozbudzenie umiejętności obserwacji natury i inspirowanie się nią w projektowaniu zadań; kształtowanie indywidualnego myślenia koncepcyjnego i ekspresji twórczej; nabycie sprawności warsztatowej - umiejętności właściwego stosowania techniki i technologii. W czasie zajęć wykonuje się ceramikę artystyczną i użytkową, także rzeźby ceramiczne dużych formatów. Realizowane są  projekty własne uczestników oraz tematy zadane przez instruktorkę. Zapraszamy starsze dzieci i młodzież.