A A A A

Konkurs plastyczny "Zarubiście" (karykatura lub wizualny żart) WCK ANIN

Data wydarzenia: 08.07.2024 18:00


Konkurs plastyczny Zarubiście (karykatura lub wizualny żart) WCK ANIN

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie z okazji 133. rocznica urodzin Jerzego Zaruby na karykaturę lub żart wizualny.

 

Prace konkursowe należy dostarczyć osobiście lub nadać na adres Filii Anin Wawerskiego Centrum Kultury w formie przesyłki listowej do dnia 8.07.2024 roku.

 

Konkurs ma charakter otwarty i jest przeznaczony dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat.

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczestnicy zajęć w pracowniach plastycznych, placówkach kultury, świetlicach, placówkach wychowawczych i innych.

Za pracę konkursową uważa się rysunek przedstawiający karykaturę wybranej przez siebie osoby.

Techniką wykonania pracy konkursowej może być dowolna technika płaska, nie obejmująca elementów gotowych i produktów spożywczych. Prace należy przygotować w formacie nie mniejszym niż A4.

REGULAMIN KONKURSU

 

 

 

 

Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin
ul. V Poprzeczna 13, 04-611 Warszawa

22 815 41 40