A A A A

Stypendium dla dzieci uzdolnionych artystycznie

Data wydarzenia: 15.10.2020 12:24


Dzięki współpracy Wawerskiego Centrum Kultury oraz Urzędu Dzielnicy Wawer m.st. Warszawy z kanadyjską fundacją Polish Orphans Charity już po raz dwunasty przekazane zostaną stypendia artystyczne dla dzieci osieroconych lub żyjących w rodzinach potrzebujących finansowej pomocy uzdolnionych artystycznie. Wnioski można składać do 15 października 2020 roku w siedzibie Filii Anin WCK (ul. V Poprzeczna 13).

Wnioskować o stypendium mogą dzieci i młodzież od lat 6 do lat 18. Kwota (ok. 2800 zł) może zostać wydana na cele związane z rozwojem artystycznym (zakup instrumentów muzycznych lub materiałów potrzebnych do pracy twórczej, opłacenie kursu, wydanie katalogu, zorganizowanie wystawy). Stypendia wypłaca się poprzez opłacenie przedstawionych faktur. Stypendia przyznaje się na rok kalendarzowy i muszą być one rozliczone w terminie do 15 grudnia każdego roku.

Wnioski mogą składać zarówno sami zainteresowani, jak też przedstawiciele szkół, szkół artystycznych lub środowisk twórczych.

Regulami stypendium do pobrania

Wniosek POC