A A A A

„POCZTÓWKA WIELKANOCNA” zaprasza do wzięcia udziału w konkursie

Data wydarzenia: 01.02.2018 00:00


 Zadaniem jest wykonanie projektu pocztówki związanej tematycznie z tradycją Świąt Wielkanocnych w dowolnej technice (np. akwarela, grafika, collage, wycinanka i inne). Format pracy A5 (czyli 21cm x 15cm)

 CELE  KONKURSU :

-przybliżenie tradycji Świąt Wielkanocnych oraz zainteresowanie nimi dzieci, młodzieży i  dorosłych

-odkrywanie i promowanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci i młodzieży

WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Konkurs ma charakter otwarty. Uczestnikami mogą być dzieci z przedszkoli, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, uczestnicy zajęć w pracowniach plastycznych, placówkach kultury, świetlicach, placówkach wychowawczych i innych.

2. Liczba prac zgłaszanych przez placówki nie jest ograniczona.

3. Prace konkursowe należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do

      22 marca 2019r. roku, na adres:

Wawerskie Centrum Kultury Filia Anin

04-611 Warszawa, ul V Poprzeczna

4. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: imię i nazwisko autora,

klasę, szkołę, wiek, tytuł pracy, nazwisko nauczyciela prowadzącego oraz numer

telefonu do kontaktu.

  1. Prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:

     - przedszkola

     - od 7 do 9 lat

     - od 10 do 12 lat

     - od 13 do 16 lat

  1. Nadesłane prace konkursowe przechodzą na własność Organizatora.
  2. Prace zostaną ocenione przez Jury powołane przez Organizatora.

      Ocenie będzie podlegać pomysłowość i staranność wykonania.

Laureaci nagrodzeni i wyróżnieni zostaną powiadomieni telefonicznie. Wyniki zostaną opublikowane na stronie www.wck-wawer.pl/anin . Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród laureatom przewidziane jest na dzień 13 kwietnia 2019 roku podczas wawerskiego Jarmarku Wielkanocnego,

w Wawerskim Centrum Kultury Filia Radość, ul. Powojowa 2.

Nagrody nie odebrane przez laureatów w okresie 30 dni od uroczystego wręczenia nagród przechodzą do puli nagród przyznawanych w kolejnych konkursach. Udział w Konkursie jest jednocześnie zgodą na filmowanie, fotografowanie oraz publikację prac, jak i upublicznianie wizerunku na stronach internetowych, gazetach itp., promujących działalność kulturalną i udział w konkursie.

 W związku z przepisami wprowadzenia RODO i Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o Ochronie Danych Osobowych, Wawerskie Centrum Kultury informuje o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących prawach z tym związanych pod adresem: http://www.wck-wawer.pl/assets/files/BIP2/RODO.pdf.. Udział w wydarzeniu jest potwierdzeniem zapoznania się z treścią i akceptacją niniejszych zasad i obowiązujących w tym zakresie przepisów.