A A A A

Wokal


WOKAL
zajęcia indywidualne dla dzieci, dorosłych oraz seniorów
instruktor: Ewa Jarzymowska-Kałudowa
Opłata: 120zł/m-c dzieci
            160zł/m-c dorośli

Zajęcia prowadzone przez magister sztuki w zakresie śpiewu klasycznego, ukończyła studia na Wydziale Wokalistyki w Państwowym Konserwatorium Bułgarskim, studia podyplomowe w zakresie pedagogiki ogólnej, a także kurs umuzykalniania najmłodszych metodą Edwina E. Gordona.