A A A A

Zajęcia teatralne "Za kurtyną"


ZAJĘCIA TEATRALNE "ZA KURTYNĄ" 7+
Wtorek: 16:00 - 17:30
Instruktor: Marzena Dzierzba
Opłata: 60,00 zł/m-c

Uczestnictwo w zajęciach teatralnych daje dzieciom, młodzieży szansę obcowania na żywo z kulturą w takim wymiarze, jaki jest dla nich łatwy i zrozumiały. Program dostosowuje się do możliwości intelektualnych każdej z powyższych grup oraz ich aspiracji. Uczestnicy rozwijają umiejętności społeczne, pracę z ciałem w/g teorii Labana, kreatywnego tańca, jego ekspresji, która rozładowuje emocje i ułatwia komunikację z drugim człowiekiem.