A A A A

Programowanie dla dzieci i młodzieży - WCK Aleksandrów


Programowanie - WCK Aleksandrów

piątek:  grupa 7-10 lat,   16:00 - 17:00,
             grupa 11-13 lat   17:30 - 18:30
opłata: 160 zł za miesiąc
prowadząca: Michał Krzemiński

Zapraszamy na zajęcia rozwijające logiczne myślenie i programowanie dla dzieci w przedziale wiekowym 7-13 lat. 

Na naszych zajęciach przybliżymy młodym ludziom jak postawić pierwsze kroki w tak przyszłościowej dziedzinie nauki jaką jest programowanie. Naszą informatyczną przygodę zaczniemy od obsługi narzędzi do nauki programowania dla dzieci takich jak: Scratch Desktop czy Kodu Game Lab. Dzieci po nauce płynnej obsługi wymienionych programów będą mogły przejść do nauki profesjonalnych języków programowania takich jak HTML czy Python. Począwszy od zaznajomienia się z składnią danych języków, zapoznaniu się z pojęciami: klasy, funkcji czy zmiennej. Stworzy to odpowiednią podstawę do napisania pierwszych, prostych aplikacji i gier.

Sądzę iż udział w takich zajęciach będzie miał pozytywny wpływ na dziecko. Da podstawy do profesjonalnej nauki programowania, które w obliczu stałego postępu technologicznego staje się niezbędną umiejętnością na rynku pracy nie tylko dla informatyka. Patrząc z bliższej perspektywy, umiejętność analitycznego myślenia która wykształca się przy pracy z komputerem, pomoże uczestnikom w nauce szkolnej i zrozumieniu przedmiotów ścisłych takich jak: Informatyka, Matematyka, Chemia i Fizyka. 

Michał Krzemiński na co dzień studiuje informatykę na Akademii Finansów i Biznesu Vistula, posiada doświadczenie w pracy z dziećmi jako korepetytor matematyki i chemii oraz jako organizator zajęć sportowych dla dzieci.

Rachunek do wpłat dla uczestników: 36 1240 6159 1111 0010 5878 9969
Tytuł przelewu: imię i nazwisko uczestnika, nazwa zajęć, miesiąc

WCK Filia Aleksandrów,
Ul. Samorządowa 10
, 04-965 Warszawa