A A A A

Plastyka sensoryczna


PLASTYKA SENSORYCZNA
Poniedziałek: 11:00 - 12.00
Instruktor: Marzena Dzierzba
Opłata: 60,00 zł /m-c

Integracja sensoryczna poprzez sztukę. Zajęcia stymulujące kreatywność dziecka.