A A A A

MALARSTWO DLA DOROSŁYCH


MALARSTWO DLA DOROSŁYCH / PONIEDZIAŁEK / GODZ. 18.45 / DOROŚLI
Poniedziałek: 18.45 - 20.15
Instruktor: Karolina Kudłacik
Opłata: 120,00 zł/m-c

Artystyczne zajęcia malarskie dla dorosłych. Na zajęciach uczestnicy poznają różne techniki i style malarskie, doskonalą swój warsztat twórczy, wszystkie warsztaty opatrzone są komentarzem z zakresu historii sztuki i wiedzy o malarstwie.