A A A A

Ju-Jitsu - WCK Aleksandrów


Ju-Jitsu - WCK Aleksandrów

Dla dzieci:
Opłata za mies. dla dzieci uczęszczających dwa razy w tygodniu to 150 zł.
Opłata za mies. dla dzieci uczęszczających raz w tygodniu wynosi 90 zł.

Zajęcia dla dzieci w wieku 3,5 - 6 lat odbywają się we wtorki w godzinach 18:00 - 18:40 i w czwartki w godzinach 17:00 - 17:40.
Zajęcia dla dzieci w wieku 7 - 11 lat  odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 18:45 - 19:45 i w czwartki w godzinach 17:45 - 18:45.

Dla dorosłych:
Zajęcia dla dorosłych odbywają się we wtorki w godzinach 19:45 - 20:45.

Szczegółowe informacje oraz zapisy u instruktora Łukasza Budnego: tel. 501 955 255.

Ju-jitsu to sztuka która uczy wytrwałości, akceptacji, opanowania i cierpliwości. Dla dzieci to przede wszystkim zajęcia rekreacyjno-ruchowe, z elementami walki, poszerzające wyobraźnię ruchową, rozładowujące agresję, uczące samodyscypliny i koncentracji. Dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach dzieci nabywają umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, między innymi uczą się współpracy w grupie, wzajemnej pomocy i tolerancji. Zajęcia wspomagają kształtowanie prawidłowej postawy ciała, orientację w przestrzeni oraz lateralizację. Podstawową zasadą w pracy z dziećmi jest nauczanie poprzez zabawę połączoną z dyscypliną na zajęciach, co jest cechą charakterystyczną szkół sztuk walki.

WCK Filia Aleksandrów,
Ul. Samorządowa 10
, 04-965 Warszawa