A A A A

Ju-Jitsu


Ju-Jitsu
Wtorki i czwartki: 18:00 - 21:00 (trzy grupy wiekowe)
Instruktor: Łukasz Budny

Ju-jujitsu to sztuka która uczy wytrwałości, akceptacji, opanowania i cierpliwości. Dla dzieci to przede wszystkim zajęcia rekreacyjno-ruchowe, z elementami walki, poszerzające wyobraźnię ruchową, rozładowujące agresję, uczące samodyscypliny i koncentracji. Dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach dzieci nabywają umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, między innymi uczą się współpracy w grupie, wzajemnej pomocy i tolerancji. Zajęcia wspomagają kształtowanie prawidłowej postawy ciała, orientację w przestrzeni oraz lateralizację. Podstawową zasadą w pracy z dziećmi jest nauczanie poprzez zabawę połączoną z dyscypliną na zajęciach, co jest cechą charakterystyczną szkół sztuk walki.

Zajęcia prowadzone w trzech grupach wiekowych.
Więcej informacji oraz zapisy: Łukasz Budny 501 955 255