A A A A

Ju-Jitsu - WCK Aleksandrów


Ju-Jitsu - WCK Aleksandrów

JU-JITSU / WTOREK, CZWARTEK/

Zajęcia odbywają się we wtorki oraz czwartki. 
Opłata za miesiąc dla osób uczęszczających dwa razy w tygodniu to 140 zł.
Opłata za miesiąc dla osób uczęszczających raz w tygodniu wynosi 80 zł.

Zajęcia dla dzieci w wieku 3,5 - 6 lat odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 18:00 - 18:40.
Zajęcia dla dzieci w wieku 7 - 11 lat odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 18:45 - 19:45.
Zajęcia dla dorosłych odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 19:45 - 20:45.

Szczegółowe informacje oraz zapisy u instruktora Łukasza Budnego: tel. 501 955 255.

Ju-jitsu to sztuka która uczy wytrwałości, akceptacji, opanowania i cierpliwości. Dla dzieci to przede wszystkim zajęcia rekreacyjno-ruchowe, z elementami walki, poszerzające wyobraźnię ruchową, rozładowujące agresję, uczące samodyscypliny i koncentracji. Dzięki uczestnictwu w naszych zajęciach dzieci nabywają umiejętności przydatnych w dorosłym życiu, między innymi uczą się współpracy w grupie, wzajemnej pomocy i tolerancji. Zajęcia wspomagają kształtowanie prawidłowej postawy ciała, orientację w przestrzeni oraz lateralizację. Podstawową zasadą w pracy z dziećmi jest nauczanie poprzez zabawę połączoną z dyscypliną na zajęciach, co jest cechą charakterystyczną szkół sztuk walki.

Zapraszamy do zapisów przez tefelon: 22 612 63 85, mailem: aleksandrow@wck-wawer.pl lub Facebooka: https://www.facebook.com/KlubAleksandrow .

WCK FILIA ALEKSANADRÓW,
UL. SAMORZĄDOWA 10,
tel.: 22 612 63 85.