A A A A

Gordonki


Gordonki dla najmłodszych oraz kobiet w ciąży
Sobota: 10.30 - 11:00
Instruktorzy: Ewa Jarzymowska - Kałudowa
Opłata: 20,00 zł za spotkanie

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci 0-3 oraz kobiet w ciąży prowadzone według teorii E. E. Gordon, słynnego jazzowego muzyka, psychologa, pedagoga. Wyznaje on zasadę, że dziecko uczy się podczas pierwszych pięciu lat życia. To tworzy podstawę dla późniejszego rozwoju. Gordonki rozwijają nie tylko zdolności muzyczne dzieci, ale również koordynację ruchową i zdolności manualne, a przede wszystkim wspomagają prawidłowy rozwój mowy.